"Pedagogos"
   pedagogisch didactisch adviesbureau

N.A.M. Oomen
Arkelhof 57
4761 MG, Zevenbergen

tel.: 0620975847
e-mail: pedagogos@planet.nl
www.pedagogos.nl
Volwasseneneducatie

Waarom?
vergroten van kennis
Vergroten van vaardigheden
Vergroten sociale redzaamheid
Vergroten educatieve redzaamheid

Wat houdt bij ons volwasseneneducatie in?
Dit jaar zijn we gestart met Engels voor beginners. De volwassenen krijgen les met behulp van het Angliaconcept.
Wat dát precies inhoudt, kunt U vinden  in onze flyer “Volwasseneneducatie” of op: www.anglia.nl.
De lessen worden zo dicht mogelijk bij de cursisten aangeboden en  zijn daardoor laagdrempelig, er wordt gewerkt in kleine groepen. Zowel het schrijven van Engels als spreekvaardigheid komen aan bod.
Aan het eind van de cursus is er de mogelijkheid om examen te doen en een officieel diploma te verkrijgen via het Chichester College in Engeland.

Alleen Engels?
In overleg met de cursusleider is ook nu al een op-maat-cursus elementair Nederlands mogelijk.       "Pedagogos", samenwerken aan ontwikkeling !
"Opvoeden moet de bedoeling hebben
kinderen groot in plaats van klein te krijgen!"
01-01-2012