"Pedagogos"
   pedagogisch didactisch adviesbureau

N.A.M. Oomen
Arkelhof 57
4761 MG, Zevenbergen

tel.: 0620975847
e-mail: pedagogos@planet.nl
www.pedagogos.nl
Studiecoaching

Waarom studiecoaching?
Het is niet de “domme” leerling die behoefte heeft aan studiebegeleiding. Allerlei problemen kunnen de oorzaak zijn van achterblijvende studieresultaten. Thuissituatie, faalangst, een taalachterstand, specifieke leerafwijkingen of een gebrek aan uitlegvaardigheid van een bepaalde docent, kunnen tot onvoldoende resultaten leiden.


Heeft mijn kind studiecoaching nodig?

Studiebegeleiding is een toevoeging aan het bestaande onderwijs, die voor veel leerlingen erg nuttig en belangrijk is. Zeker na de veranderingen binnen het voortgezet onderwijs blijkt dat veel leerlingen niet genoeg hebben aan de zorg en aandacht die, met name in het voortgezet onderwijs, wordt geboden. Er blijkt vaak behoefte aan een extra steun in de rug.
Dit is niets om zich voor te schamen, vandaag de dag is het de normaalste zaak van de wereld om kortere  of langere tijd bijgespijkerd te worden in bepaalde vakken door een studiecoach. Soms zijn er onnodige spanningen in een gezin omdat ouders zich zorgen maken om de resultaten van hun kind. Deze worden weggenomen als de zorg en het toezicht (gedeeltelijk)worden uitbesteed. Belangrijk is hierbij dat men niet pas start met deze begeleiding als “het water al tot de lippen reikt”


Wat biedt “Pedagogos” U en uw kind?

Bij het intakegesprek wordt geïnventariseerd waarbij uw kind begeleiding nodig heeft. Daarna krijgt uw kind één of meerdere keren per week gedurende één of meerdere uren één op één begeleiding met betrekking tot het plannen en maken van huiswerk. Daarnaast zijn er uiteraard mogelijkheden voor bijles met betrekking tot een aantal specifieke vakken. Dit alles onder leiding van ervaren docenten. Indien gewenst krijgt U iedere twee maanden van ons een schriftelijke evaluatie over de vorderingen van uw kind.


       "Pedagogos", samenwerken aan ontwikkeling !
"Opvoeden moet de bedoeling hebben
kinderen groot in plaats van klein te krijgen!"
01-01-2012