"Pedagogos"
   pedagogisch didactisch adviesbureau

N.A.M. Oomen
Arkelhof 57
4761 MG, Zevenbergen

tel.: 0620975847
e-mail: pedagogos@planet.nl
www.pedagogos.nl
Opvoedkundige adviezen.

Door jarenlange ervaring binnen het onderwijsveld en ruime ervaring in de privésfeer is gebleken dat opvoeden van kinderen niet altijd even gemakkelijk gaat.
Heel veel ouders hebben daarbij een steuntje in de rug nodig.
Niet iedereen loopt meteen het reguliere circuit binnen: angst voor het onbekende, bang voor dossiervorming, wat als je eenmaal in die molen zit!

Dan is het fijn dat je eerst eens te rade kunt gaan bij een instantie die luistert en adviseert en die samen met de ouders een traject uitzet dat gevolgd kan worden.

Directe hulp door ons bureau is één van de mogelijkheden, maar ook doorverwijzing, in gezamenlijk overleg, behoort tot de mogelijkheden.


       "Pedagogos", samenwerken aan ontwikkeling !
"Opvoeden moet de bedoeling hebben
kinderen groot in plaats van klein te krijgen!"
01-01-2012